AFYONKARAHİSAR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

AFYONKARAHİSAR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

ARABULUCULUK KOMİSYONU


Kültür ve Turizm Bakanlığını temsilen İdaremizi ilgilendiren, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun  "İdarelerin Temsili’’ başlığı altındaki 18/3. Maddesinde belirtilen" "İdare Merkezde veya taşra teşkilatlarında komisyon kurabilir.’’ hükmüne istinaden İdaremizi temsil etmek üzere Valilik Makamının 29/06/2018 tarih ve 548369 sayılı Oluru ile Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.

3439 sayılı ve 02.06.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 18’inci maddesinin 2’nci fıkrasında geçen "İdare, arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar.” ibaresi gereği Arabuluculuk Komisyonu üyelerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

 

ASİL ÜYELER

 İLETİŞİM

YEDEK ÜYELER

 İLETİŞİM

Mehmet TANIR

 272-280 1700Mehmet GARİPCİN              272-215 1191

Adalet ATACAN

 272-280 1700

Abdullah AYTEKİN

 272-231 5433
Özge ÖZTÜRK DEMİRAYAK 272-280 1700Mevlüt ÜYÜMEZ 272-280 1700Telefon : 0 272 280 1700- 0 272 213 3147
Fax       : 0 272 280 1731
E-Posta: iktm03@ktb.gov.tr
Adres   :  Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
                Hattat Ahmet Karahisari Kültür ve Sanat Merkezi, 
                
Yeşilyurt Mah. 1741 Sokak No:1 AFYONKARAHİSAR