AFYONKARAHİSAR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Bolvadin Belediyesi, Bolvadin Kaymakamlığı ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nün birlikte düzenlediği Yörükzâde Ahmet Fevzi Hazretleri Yâd Etkinliği 01 Nisan 2018 Pazar günü gerçekleştirilecek

Bolvadin Belediyesi, Bolvadin Kaymakamlığı ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nün birlikte düzenlediği Yörükzade Ahmet Fevzi Hazretleri Yad Etkinliği 1 Nisan Pazar günü yapılacak.

 

Program Alaca Camiinde kılınacak sabah namazı ile başlayacak olup ikramlar ve konferanslarla devam edecektir.

Etkinlik programı aşağıda belirtilen şekilde gerçekleşecektir;

05.30: Kur'an Tilaveti - Alaca Cami

06.10: Sabah namazı / Dua programı

07.20: Keşkek ikramı

08.30: Medrese fevkani oda: “Haseniyye Medresesi” Cihad Demirci (Eğitimci-Yazar)

09.30: Yörükzâde Hz. kabir ziyareti

10.00: Konferans - Belediye Nikah Salonu

Açılış

Belgesel gösterimi

Selamlama konuşması - H.Hilmi Özdemir (Yörükzâde Ahmet Fevzi efendinin oğlu)

Bir Hatıra Hikmet Özdemir (Yörükzâde Ahmet Fevzi efendinin en büyük torunu)

“Zorlu Bir Dönemin Sebatlı İnsanı:  Yörükzâde Ahmed Efendi” Yrd.Doç. Dr. Necdet Yılmaz

12.30: Alaca Cami

“Bir Müderris Vaiz ve İmam Olarak Yörükzâde” - Fatih Yıldız (Tasavvuf Tarihi Uzmanı)

13:20 Öğle Namazı ve Hatim Duası

(çıkışta lokum, bükme ve ayran ikramı)

Programa tüm vatandaşlarımız davetlidir.


YÖRÜKZÂDE AHMET FEVZİ EFENDİNİN KISACA HAYATI:

Yörükzâde Ahmet Fevzi Efendi 1874 yılında Bolvadin'de doğdu. Babası Adana'nın Kayhan Yörüklerinden Mehmet Efendi, annesi ise Ağalar Sülalesinden Nefise Hanım'dır. Yörükzâde namıyla anılması babasının Kayhan Yörüklerinden olmasından ileri gelmektedir. İlk tahsilini Bolvadin Kaymaz Mahallesindeki 'Mahmut Hoca Mahalle Mektebi'nde), Üç yıl süren Rüştiye tahsilini de Bolvadin'de, daha sonra tahsilini sürdürmek için Konya'ya gitmiştir. 1893 tarihinden itibaren Konya Mebusu Mehmet Vehbi Efendi Hazretlerinin halka-ı tedrisinde bulundu. Daha sonra İstanbul'da Şeylühislam Musa Kazım Efendi Hazretlerinin öğreniminde bulundu. İcazetini( diploma) aldıktan sonra o tarihte açılan ruûs imtihanına girerek 150 kuruş maaşla ve TAŞRA MÜDERRİSİ unvanı ile Bolvadin'de ilim öğretimi ve vaat-u nasihat vazifelerini sürdürdü. 1924 yılında Tevhid-i Tedrisat- Esas'ın kabulü ile Bolvadin kazası ve çevresine halka vaaz-ı nasihat vazifesi ile görevlendirildi. 

18 yıl tahsil gördükten sonra 35 yaşında Bolvadin’e gelerek  önemini hâlen devam ettiren Alaca Camii’nde İmamlık ve vaizlik yaparak ilçe halkını irşâd vazifesini yerine getirdi. Cami yanındaki Hilmiye Kütüphanesini kuran Nakşibendi tarikatı halifesi Yörükzâde Ahmed Fevzi Efendi, talebelerine ve halka ilim, irfan, edep, ahlak, ruh terbiyesi veren zühd takva ve hilm sahibi zat idi.

Yörükzâde Ahmed Fevzi Efendi 1957 yılının Kasım ayında Bolvadin’de vefat etti''


yorukzade2.jpeg

yorukzade1.jpeg