AFYONKARAHİSAR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

“ULU CAMİİ” DÜNYA MİRASI GEÇİCİ LİSTESİNDE


“ULU CAMİİ” DÜNYA MİRASI GEÇİCİ LİSTESİNDE

Zamanımızda eski biçimi korunarak yeniden onarılan cami, ahşap mimarisi ve sırlı tuğlalı baklava dilimi tuğla mimarisiyle Selçuklu döneminin eşsiz örneklerinden biri olan Ulu Camii, 7 miras geçici listesinde.

Afyonkarahisar’ın en büyük camilerinden birisi olan Ulu Cami, Anadolu Selçukluları devrinde 36x24 metre ebadında bir arsa üzerine Hicri 671-676. Miladi 1272-1277 yıllarında Sahipata Nusretiddün Hasan tarafından taştan inşa edilmiştir. Kendi adı ile anılan mahallede kargir dört köşe kalın duvarlar üzerine toprak damlı iken, şimdi bakır kaplı çatı ile örtülmüş çatı beş sırada sekizerden kırk ahşap sütun üzerine oturtulmuştur. Ahşap sütunlar üzerine konan ahşap sütun başlıkları sarkıt ve baklava dilimlidir. Başlıklar üzerine konan ahşap atıkların yan yüzeyleri renkli motiflerle işlenmiş ise de, bugün çok az izleri kalmıştır. Doğuya, batıya, kuzeye bakan üç kapısı vardır. Selçuk tarzı oymalı iki kanatlı minber kapakları üzerindeki kitabede sureler ile ilk yapım tarihini belirten yazı vardır. Mimarı Emir Hacı Bey’dir. Caminin ilk büyük onarımı M. 1341 yılında Muzafferüddin Devle Beyin oğlu Emir Minüddün Abdullah Bey tarafından yaptırılmış ve doğu cephedeki kapı üzerine bir yazıt konulmuştur.

             

 • Ulu Cami dış.JPG
    
 • Ulu Cami giriş.JPG
    
 • Ulu Cami (Merkez) 5.JPG
   
 • Ulu Cami m.JPG


Kültür ve Turizm Bakanlığı Basın Müşavirliği, 01.06.2018 tarihinde Türkiye’nin UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ndeki kültür varlığı sayısı 78’e yükseldi. Geçici listede geçtiğimiz yıl 71 olan sayıya 7 miras daha geçici listeye alındığının ifade etti.

Priene Arkeolojik Alanı (Aydın), Sarıkaya Roma Hamamı (Yozgat), Harput Tarihi Kenti (Elazığ), Justinianus Köprüsü (Sakarya), Danişment Beyliği Başkenti Niksar: Anadolu Türk Medeniyetinin Erken Dönem Kültürel Mirası” (Tokat), Gaziantep Yeraltı Su Sistemleri: Kasteller ve Livaslar (Gaziantep) ve Anadolu'daki Ahşap Çatılı ve Direkli Camiiler: Konya Eşrefoğlu Camii, Kastamonu Mahmut Bey Camii, Sivrihisar Ulu Camii, Afyonkarahisar Ulu Camii, Ankara Arslanhane Camii Geçici Liste’ye alınan yeni kültür varlıkları oldu.

   
   

 • 1.png
   
 • 2.png
   
 • ,3jpg.png
   
 • ,4jpg.png
  
 • ,5jpg.png
   
 • 6jpg.png
  
 • 7jpg.png
  
 • 253879,8jpg.png
     

 

 UNESCO Dünya Miras Listesi’nin ön adımı niteliğindeki ‘Geçici Liste’ taraf ülkelerin Dünya Miras Listesi’ne aday göstermek üzere Dünya Miras Komitesi’ne ilettikleri varlıklardan oluşuyor. 

Dünya Miras Listesi;

Bütün insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen evrensel değerlere sahip kültürel ve doğal varlıkları dünyaya tanıtmak, toplumda söz konusu evrensel mirasa sahip çıkacak bilince oluşturmak ve çeşitli sebeplerle bozulan, yol olan kültürel ve doğal değerlerin yaşatılması için gerekli işbirliğini sağlamak amacıyla UNESCO’nun 17 Ekim-21 Kasım 1972 tarihinde “Dünya Kültürel Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme” kabul edilmiştir.           

14.04.1982 tarih ve 2658 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan bu Sözleşme 23.05.1982 tarih ve 8/4788 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanarak, 14.02.1983 tarih ve 17959 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Bir alanın Dünya Miras Listesi’ne dahil edilebilmesi için Dünya Miras Komitesi tarafından belirlenen olağanüstü evrensel değerini ölçen 6 kültürel ve 4 doğal kriterden en az birini karşılaması gerekmektedir.

Detaylı bilgilere Dünya Miras Merkezi’nin resmi web sitesi olan http://whc.unesco.org./en/list adresinden ulaşılabilmektedir.