AFYONKARAHİSAR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ 2019 YILI PROJE VE UYGULAMA YARDIMLARI BAŞVURULARI DUYURUSU


TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ 2019 YILI PROJE VE UYGULAMA YARDIMLARI BAŞVURULARI DUYURUSU

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından koruma altına alınmış tarihi evlerin restore edilmesi kapsamında 2019 yılı proje ve proje uygulama yardımına ilişkin son başvuru tarihleri belirlendi.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 12. maddesi uyarınca hazırlanan, 27.05.2015 tarih ve 29368 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik” çerçevesinde, Bakanlığımız 2019 yılı proje yardımı son başvuru tarihi 01.10.2018, uygulama yardımı son başvuru tarihi 28.12.2018 olup; başvurular İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze yapılacaktır.

Söz konusu Yönetmeliğin 8 ve 9. maddesi uyarınca başvuru dosyasında;

PROJE YARDIMLARI İÇİN İSTENECEK BELGELER:

MADDE 8 – (1) Proje yardımları için;

a) Yardım başvuru dilekçesi,

b) T.C. kimlik numarası beyanı,

c) Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,

ç) Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekâletname ve/veya veraset ilamı,

d) Taşınmaza ilişkin tescil kararı,

e) Başvuru tarihi itibarıyla son üç ay içinde alınmış mülkiyet belgesi,

f) Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge,

g) Projenin kapsamına, işin bitirilme süresine, yapı alanına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar tarafından hazırlanan rapor,

ğ) Dijital ortamda yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü,

h) Projeyi hazırlayacak mimarın uygulama aşamasında denetim işlemlerini gerçekleştireceğine dair mimar tarafından imzalı taahhütname ile 12 nci maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendine göre prensip kararı alınması durumunda istenilecek belgeler,

talep edilir.

UYGULAMA YARDIMLARI İÇİN İSTENECEK BELGELER:

MADDE 9 – (1) Uygulama yardımları için;

a) Yardım başvuru dilekçesi,

b) T.C. kimlik numarası beyanı,

c) Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,

ç) Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekaletname ve/veya veraset ilamı,

d) Taşınmaza ilişkin tescil kararı,

e) Uygulamaya başlanabilmesi için gerekli tüm çizim, proje, bilgi ve belgelerin uygun olduğuna ilişkin Koruma Bölge Kurulu kararı ve onaylı projeler,

f) Başvuru tarihi itibarıyla son üç ay içinde alınmış mülkiyet belgesi,

g) Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge,

ğ) Uygulamanın kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar ve ilgili mühendislerce hazırlanan rapor,

h) Dijital ortamda yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü,

ı) Uygulamayı gerçekleştirecek sorumlularla ilgili 12 nci maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendine göre prensip kararı alınması durumunda istenilecek belgeler,

talep edilir.