AFYONKARAHİSAR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

AFYONKARAHİSAR TURİZM MASTER PLANI HAZIRLANIYOR


 

AFYONKARAHİSAR TURİZM MASTER PLANI HAZIRLANIYOR

 

Afyonkarahisar Valiliği himayelerinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından “Afyonkarahisar İli Turizm Master ve Eylem Planı" hazırlanıyor. İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Mehmet TANIR ve master planını hazırlayacak firma yetkilisi Saffet ATİK ile İl Müdürlüğü personeli toplantı yaptı. Ayrıca İl Müdür Vekili Mehmet TANIR ve Firma Yetkilisi Saffet ATİK Vali Mustafa TUTULMAZ 'ı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

İl Müdür Vekili Mehmet TANIR;

“Biz turizm master ve eylem planını çok önemsiyoruz. Hazırlayacağımız planla ilimizdeki turizmin parçalı görüntüsüne son vermiş ve ortak vizyon ve hedefler çerçevesinde yerel dinamikleri aynı amaç çerçevesinde harekete geçireceğimize inanıyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarından ve özel sektörden oluşan paydaşlarla yapılacak toplantılarda ortaya konan önerilerde dikkate alınarak turizm master planı hazırlanacaktır.  Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının firmaya yardımcı olmasını, Afyonkarahisarlı hemşerilerimizin turizmle ilgili görüş ve önerilerini iletmelerini istirham ediyoruz” dedi.

Turizm master planının temel amacı, Afyonkarahisar ilinin sahip olduğu doğal kaynak değerlerini, kültürel ve tarihi değer ve birikimlerini turizm sektörünü geliştirmek üzere; sürdürülebilirlik ilkesinde ödün vermemek kaydıyla harekete geçirmek, turizm sektörünü daha da geliştirmek, il ekonomisine istihdam ve katma değer oluşturmaktır. Bu doğrultuda;  Master Planın Afyonkarahisar ilinin tanıtımına büyük katkı vermesi beklenmektedir. Ayrıca ilde turizmin gelişmesinin, toplumsal yapıda iyileşmelere neden olacağı, yapılacak altyapı ve donatılarla ilin yaşam ve mekân kalitesinin artması da öngörülmektedir.

Master Planında:

Sağlık ve termal turizmi, kültür ve tarih turizmi, kent turizmi, doğa turizmi, gastronomi turizmi, iş ve kent turizmi gibi konular üzerinde durulacaktır.

Eylül ayında çalışmalara başlanan turizm master ve eylem planı Nisan 2019 tarihinde sonuçlandırılması planlanmaktadır.

Söz konusu Afyonkarahisar İli Turizm Master ve Eylem Planı, hazırlık çalışmaları kapsamında; İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde toplantılar, adı geçen firma tarafından Kurum ve Kuruluşlarca ikili görüşmeler yapılarak kurum ve kuruluşlardan, özel sektör ve STK’lardan bilgi ve belgeler istenilecektir.  

                                                                                             
  • IMG-4054.JPG
     
  • IMG-4055.JPG
     
  • IMG-4056.JPG