AFYONKARAHİSAR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

“AFYONKARAHİSAR İLİ TURİZM MASTER VE EYLEM PLANI” SONUÇ RAPORU TURİZM PAYDAŞLARININ BİLGİSİNE SUNULDU


“AFYONKARAHİSAR İLİ TURİZM MASTER VE EYLEM PLANI” SONUÇ RAPORU TURİZM PAYDAŞLARININ BİLGİSİNE SUNULDU

Afyonkarahisar Valiliği himayelerinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Afyonkarahisar İli Turizm Master ve Eylem Planı" sonuç raporu sunumu; yüklenici firma yetkilileri tarafından 17 Haziran 2019, Pazartesi günü saat 16:00’da, Hattat Ahmet Karahisari Kültür ve Sanat Merkezi Salonu’nda Vali Yardımcısı Dr. Mehmet BOZTEPE, kamu kurum ve kuruluş yetkilileri, STK’lar ve turizm sektör temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.  

İl Müdürümüz Mehmet TANIR açılış konuşmasında;

Turizm Afyonkarahisarlı hemşerilerimize iş ve aş sunan önemli bir sektördür. Afyonkarahisar olarak işleyen bir turizm sektörü olmasından dolayı çok şanslıyız. Son yıllarda Afyonkarahisar turizmin önemli çekim merkezlerinden biri oldu.

Montaigne: “Hedefi olmayan gemiye hiç bir rüzgar yardım etmez.”

Nathaneil Brender: “Eylem planı bulunmayan bir hedef ancak bir hayal olur” der.

İlin turizmdeki parçalı yapısını aynı hedefe yönlendirmeyi amaçlayan bu çalışmaya gerçekten büyük emek sarfettik.

 • 2018 yılında gerçekleştirdiğimiz “Turizm ve Kültür Komisyonları”nın ortaya koyduğu fikirler ve

  raporlar master planına altlık oluşturdu. Tüm komisyon başkan ve üyelerine teşekkür ederim.

 • Ayrıca turizmle ilgili olan kurum ve kuruluşlarının yaptığı ve planladığı çalışmalardan

  faydalandık.

 • Bu güne kadar yapılmış master planı, çalıştay, kongre ve bilimsel kaynakları taradık.
 • Müdürlüğümüz ve Bakanlığımızın çalışmalarını bu planda dikkate aldık.
 • İhsaniye, Şuhut, Merkez ve Sandıklı’da yaptığımız toplantılarda “Alan Taraması” yaparak paydaş, kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşlarımızın görüşlerini aldık.
 • Yine konaklama tesisi yöneticileri ile toplantı yaparak onların önerilerini aldık.

Unutmayalım ki, “Master Planları” İmar planlarındaki 100.000’lik ve 25.000’lik planlar gibi düşünülmelidir. Yani üst ölçekli planlardır.

Master planı ile,

 • Afyonkarahisar’ın hedefleri, stratejileri ve eylem planları ortaya çıktı.
 • Bugüne kadar yapılmış çalışmalar ve kurumların yaptığı çalışmalar bir çatıda toplandı.
 • Turizm alanında 5, 10, 15 yıllık gelişim sürecini kapsayan yol haritası ortaya çıktı.
 • İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün çalışmalarına ve paydaşların çalışmalarına rehberlik edebilecek bir plan ortaya çıktı.

Afyonkarahisar’ın turizmdeki bugünkü konumunu yeterli görmüyor, turizmdeki payını yükseltmeyi amaçlıyoruz. İnanıyoruz ki, birlikte atacağımız adımlarla Afyonkarahisar’ın turizminde karşılaştırmalı üstünlüklerini öne çıkararak başarı sağlayabiliriz.

Kuşkusuz, siyasi idarenin, il yöneticilerinin, üniversitelerin, odaların, turizm işletmelerinin, sivil toplum kuruluşlarının, esnafların ve halkımızın sahip çıkmadığı bir master planı ne kadar mükemmel olursa olsun başarılı olamaz. Bunun için “Turizm Master ve Eylem Planı”nın hayata geçebilmesi için “tüm turizm paydaşlarımızın” emek ve desteklerini bekliyoruz.

Bu planla genel bütçeden, yerel yönetimlerden ve turizm işletmelerinden sağlanan kaynakların “ortak amaçlar” için kordineli olarak kullanılması son derece önemlidir.

Biz daha iyiye ulaşmayı hedefliyoruz. Büyük gayretlerle pek çok paydaşın katkısı ile hazırladığımız Afyonkarahisar Turizm Master ve Eylem Planının, İlimize hayırlı olmasını diliyorum.

   

 • Toplantı.jpg
     
 • Toplantı-.jpg
     
 • Toplantı---.jpg
     
 • Toplantı-----.jpg
     
 • Toplantı------.jpg