AFYONKARAHİSAR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

TURİZM YATIRIMCILARINA KAMU TAŞINMAZI TAHSİS ŞARTNAMESİ 2019-1 VE EK DUYURUSU


Girişimcilerin, 4/11/2019 günü saat 16:30’a kadar, Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükmü ile Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2019/1’de yar alan hükümler gereğince istenilen bilgi ve belgeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığının Genel Evrağına (AG Katı), İsmet İnönü Bulvarı No: 32 06490 Emek Çankaya-ANKARA adresine elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra veya posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.


Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2019-1 ve Ek Duyuru için tıklayınız.