AFYONKARAHİSAR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

SÜRDÜRLEBİLİR TURİZM SERTİFİKASI İÇİN SON GÜN 31.12.2023

Bilindiği üzere T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca ülke turizminin uluslararası standartlarda geliştirilmesi, turizm faaliyetlerinin sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile birlikte ve akredite denetim firmaları aracılığıyla çeşitli sertifika programları uygulayabilmektedir.

Bu çerçevede, dünya çapında kabul gören ve turizm sektöründe sürdürülebilirlik standardının geliştirilmesini hedefleyen bir organ olan Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) kriterlerine uyum süreci kapsamında TR-I adı verilen Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı başlatılmıştır. Bu program sayesinde ülkemizdeki konaklama tesislerinin verdiği hizmet kalitesinin dünya standartlarına taşınması, uluslararası pazara hitabet gücünün artırılması, yurtdışından daha fazla turist çekilebilmesi hedeflenmekte, bu çalışmalar sonucunda dünya çapındaki büyük tur operatörleri ve seyahat acentelerinden ülkemize çok daha fazla turun yönlendirilmesi ve turist akışının sağlanması planlanmaktadır.

Program dahilinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Turizm İşletme Belgesi veya Basit Konaklama Turizm İşletme Belgesi olan ve ruhsat tarihinden dolayı bu iki belgesi de henüz olmayıp başvuru aşamasında olan tüm konaklama tesislerinin (kamu misafirhaneleri hariç) herhangi bir oda/yatak kapasite limiti olmaksızın 31.12.2023 tarihine kadar Sürdürülebilir Turizm Sertifikası alması zorunlu hale getirilmiştir. Verilen süre zarfında belgelerini almayan tesisler hakkında Bakanlığımızca 2634 sayılı kanunun 33. Maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacaktır.

Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı; sürdürülebilir yönetim, sosyo-ekonomik etkiler, kültürel etkiler ve çevresel etkiler olmak üzere 4 ana başlık altında düzenlenmiş olup ilk aşamada tesislerin aşağıdaki 14 kritere uyum sağlaması gerekmektedir: Detayları “1. Aşama El Kitabı”nda belirtilen kriterler başlık halinde şöyledir:

 • Sürdürülebilirlik yönetim sistemi
 • Yasal uyum
 • Raporlama ve iletişim
 • Personel katılımı
 • Müşteri deneyimi
 • Herkes için erişim
 • Yerel/Bölgesel satın alma
 • Kültür ve mirasın sunulması
 • Çevreye duyarlı satın alma
 • Verimli satın alma
 • Enerji tasarrufu
 • Su tasarrufu
 • Atık su
 • Katı atık

EK-1 Surdurulebilir Turizm Programi 1.Asama Kriterleri için tıklayın.pdf

Yapılacak denetimler sonrasında program kriterlerine uyum sağladığı belirlenen tesislerin belge işlemleri kısa süre içinde tamamlanırken, uyum sağlamadığı belirlenen tesislerin eksikleri tespit edilerek bu eksikleri tamamlamaları için kendilerine 30 ila 90 gün aralığında bir süre tanınacak ve eksiklerin tamamlanmasından sonra yapılacak olan 2. denetim ile belgelendirme işlemleri yapılacaktır.

Sürdürülebilir Turizm Programı 1. Aşama kriterleri hakkında detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için tüm konaklama tesislerimizin https://tga.gov.tr/surdurulebilir-turizm-programi/ adresine girip sayfadaki “Sürdürülebilir Turizm Programı Hakkında” ve “Türkiye Sürdürülebilir Turizm Endüstri Kriterleri” kısımlarını dikkatlice okumaları, sonrasında ise “Sürdürülebilir Turizm Programı Yetkili Firmalar” kısmına tıklayıp sayfanın orta kısmında yer alan “1.Aşama Belgelendirme Yapmaya Yetkili Firmalar” başlığı altında yer alan akredite firmalardan herhangi biri ile iletişime geçip başvurusunu ilgili firmaya yaparak süreci başlatmaları gerekmektedir.

Belge almak için son tarih 31.12.2023 olsa da tüm Türkiye’de yaklaşık 20 bin civarında tesisin bu belgeye başvuracağı göz önüne alındığında, herhangi bir yığılma olmaması ve mağduriyet yaşanmaması açısından tesislerimizin başvuru yapmakta gecikmemesi ve başvuru sürecini en kısa zamanda başlatmaları gerekmektedir. 

EK-2 Surdurulebilir Turizm Programi 1. Asama El Kitabi için tıklayın.pdf