AFYONKARAHİSAR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Müze İstatistikleri


2019 YILI AFYONKARAHİSAR  MÜZE  MÜDÜRLÜĞÜ

 

Arkeolojik Eser

13.484

Etnoğrafik Eser

4.518

Sikke

31.211

Arşiv Vesikası

26

Toplam

49.239

adet taşınır kültür varlığı mevcuttur.

 

KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI

Askeri Yapı

9

Dinsel ve Kültürel Yapı

439

İdari Yapı

60

Sivil Mimari Örneği

494

Endüstriyel Yapı

2

Doğal Anıt ve Abideler

4

Diğer Yapılar

13

Toplam

1021

adet tescilli tek yapı mevcuttur.

 

SİT ALANLARI

Arkeolojik Sit

698

Kentsel Sit

2

Tarihi Sit

18

Toplam

718

adet tescilli sit alanı mevcuttur.