AFYONKARAHİSAR İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Müze İstatistikleri


            2020 YILI AFYONKARAHİSAR  MÜZE  MÜDÜRLÜĞÜ


Arkeolojik Eser

13.599

Etnoğrafik Eser

4.526

Sikke

31.260

Arşiv Vesikası

26

Toplam

49.411

adet taşınır kültür varlığı mevcuttur.


         KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI

Askeri Yapı

9

Dinsel ve Kültürel Yapı

442

İdari Yapı

60

Sivil Mimari Örneği

494

Endüstriyel Yapı

2

Doğal Anıt ve Abideler

4

Diğer Yapılar

13

Toplam

1024

adet tescilli tek yapı mevcuttur.


                                          SİT ALANLARI

Arkeolojik Sit

735

Kentsel Sit

2

Tarihi Sit

17

Toplam

754

adet tescilli sit alanı mevcuttur.